Chakrakunskap för nybörjare

Chakra

Jag har läst en hel del om chakrakunskap under lång tid och även fått till mig en del kunskap från mina guider avseende chakra. Idag vill jag förmedla lite kring detta unika system och berätta väldigt enkelt om chakran.

Hela vår kropp har många chakror eller livshjul. Jag tycker att det är bra att bekanta sig med våra sju större chakror. I medialt och andligt arbete är det speciellt viktigt att känna till och ha kunskap om hur man arbetar med sina chakror. Chakra är sanskrit och kan översättas som ”ljussnurra”. Ett chakra är ett  energicentra. Chakrorna liknar snurrande ljus, som ständigt roterar i och genom vårt energisystem.

Chakrorna är vår länk med den universella livsenergin och varje enskilt chakra har till uppgift att ta emot, reglera och upprätthålla de fysiska, mentala och spirituella aspekterna av vår hälsa. Jag tror att det är en förutsättning för alla att  lära sig hur det känns när energiflödet i chakrorna ökar eller minskar, för desto mer energi som flödar fritt i våra chakror, desto friskare blir vi. Jag tror att sjukdom oftast orsakas av obalans eller blockeringar i våra chakror.

När man pratar om obalanserade chakror eller blockeringar menas att det eller de chakror där det är obalans, kan ha att göra med delar av vårt liv som vi behöver arbeta med. Till exempel kan rädslor för olika saker vara en obalans som gör att chakrat snurrar saktare och inte kan omvandla livsenergi på ett fritt sätt. Då behöver man arbeta med sin rädsla för att skapa ett fritt flöde för livsenergin.

Enkelt kan man beskriva att chakran tar in och skapar livsenergi som skickar ut livsenergin till de körtlar som förknippas med chakrat och sedan vidare ut i blodbanorna ut i kroppen. Vidare skickas energi tillbaka ut från blodbanorna genom körtlarna vidare  ut från chakrorna. Det finns sju huvudchakran som ofta beskrivs i litteraturen men det finns också en hel del mindre chakran som också har stor betydelse, vilka jag inte kommer att gå in på här.

För att lära sig eller bli medveten om hur våra chakror känns och fungerar är det viktigt att dels lära sig var de befinner sig. Ett chakra sprider sig som en kon från det innersta centrum ut från kroppen både fram och på baksidan av kroppen.

 

Kort om de sju huvudchakrorna, lär dig att känna igen dem:

 

 1. Baschakrat, mellan anus och könet, chakrat vibrerar i färgen rött och är förknippat bland annat med jord, rötter, överlevnad och kroppen. Körtlar kopplade till baschakrat är binjurar.
 2. Navelchakrat, cirka tre fingrar under din navel, chakrat vibrerar i färgen orange och är förknippat med bland annat vatten, förändring, känslor och sexualitet. Körtlar kopplade med chakrat är äggstockar och testiklar.
 3. Solar Plexus, fysiska solar plexus, chakrat vibrera i färgen gul och är förknippat bland annat med eld, kraft, vilja och självkänsla. Körtlar kopplade med chakrat bukspottskörtel och binjurar.
 4. Hjärtchakrat, vid sidan om ditt fysiska hjärta i mitten av bröstet. Chakrat vibrerar i färgen grönt och är förknippat med kärlek, andning, balans och relationer. Körtlar kopplade till chakrat är thymuskörteln.
 5. Halschakrat, i mitten av halsen i gropen under hakan. Chakrat vibrerar i ljusblå, turkos färg och är förknippad med kommunikation, kreativitet, ljud, telepati. Körtlar kopplade till chakrat är sköldkörteln och bisköldkörteln.
 6. Pannchakrat, tredje ögat befinner sig mellan ögonbrynen cirka centimeter upp och vibrerar i färgen indigoblå. Chakrat är förknippat med vision, intuition, fantasi och klarseende och körtlar som kopplas till chakrat är tallkottkörteln.
 7. Hjäss eller kronchakrat, befinner sig högst upp på ditt huvud och vibrerar i färgen lila. Chakrat är förknippat med medvetande, tanke, vetande, förståelse och Gudomlig närvaro. Körtlar kopplade till chakrat är hypofys.

 

Om man vill arbeta med sin personliga utveckling kan det vara en vinst i att se vilket chakra som hör till vad och hur de samspelar med vår kropp. T ex om man vill arbeta med sin självkänsla som är starkt kopplat till baschakrat, Solar Plexus och halschakrat. Det finns specifika fysiska övningar man kan göra för att få chakrorna att snurra i harmoni, det finns musikinstrument som kopplas till varje enskilt chakra som man kan lyssna på och som givetvis sätter snurr på dom och vem kan stå still när man hör trummor som t ex hör till baschakrat dunkar i ljuvlig takt. Det finns alltså mycket som kan påverka blockeringar i vår livsenergi som har med chakran att göra. Trots allt är det absolut effektivaste sättet självklart att lära känna sina chakror och hur de känns och ser ut för det är ändå i dessa som det händer en hel massa en helt vanlig dag. Kunskap och effektiva sätt att arbeta med sitt chakrasystem, livsenergi och den och den vertikala kraftströmmen eller ljuspelaren som en del säger. Det finns bra och lättläst litteratur som beskriver chakra mer ingående och jag rekommenderar varmt följande böcker i ämnet:

 • Livets hjul, den fullständiga guiden till chakrasystemet, Vattuman förlag, 2016 av Anodea Judith
 • Healing från det inre ljuset, Panter förlag 2018 av Barbra Ann Brennan

 

 

Med ljus,

Boel

Söndagens änglakort

 

 

Söndagens änglabudskap kommer från Grace och Antoinette…

”för att hjälpa denna situation att healas, betrakta den andra personens synvinkel med medkänsla”

Ibland kan missförstånd mellan personer grunda sig i dömande, att man kanske inte har satt sig in i den andres perspektiv och förutsättningar i olika situationer. Det kan vara lätt med tyckande och attribut av olika slag som vi lätt kanske sätter på andra. Den är god, snäll, dum, lättlurad eller något annat. 

Ibland behöver vi förstå att andra gör så gott de kan utifrån de förutsättningar de har och även om vi tycker en massa kommer det inte förändra personens beteende eftersom alla har saker som de ska arbeta med.

Ibland brukar jag använda mig av mantrat: ”guru guru ram das guru” som är ett mantra för medlidande eller medkänsla och ”ra ma da sa say so hung” som kallar på högsta healingen med sitt mantra. Lyssna gärna på mantrat, se länk nedan.

Grace och Antoinette säger också att i stället för att tycka synd om andra, försök att se deras styrka och fromhet för att på så sätt kalla på det gudomliga ljuset att lysa på både dig och den andre personen.

När vi hamnar i sådana situationer där vi gärna dömer andra snarare än att se oss själva och våra egna ”skuggsidor”, för det är ju trots allt så att när du pekar på någon annan – har du per automatik fler fingrar mot dig själv. Det vill säga det finns något hos dig själv som behöver läkas annars ser du inte detta hos andra. Så se denna situation som en möjlighet för dig att rensa bort ett problem från ditt ego.

Affirmera ” jag är nu villig att släppa taget om den del som retar mig när jag tänker på dig”. Änglarna hjälper dig att hela situationen, så att förlåtelse och läkning kan ske.

Fritt översatt från: änglaleken budskap från dina änglar av Doreen Virtue

Med ljus,

Boel

Helande och agerande från djupet av hjärtat

Idag kommer jag att skriva om ett ämne som jag tycker är så otroligt viktigt och det handlar givetvis om att utgå från den mest naturligaste kärlekskraften vi har i alla situationer: kärlekscentret – hjärtat, hjärtchakrat!

Hur kan jag förlita mig på att jag sänder kärleksfulla tankar, healing från källan eller på annat utgår från mitt innersta center – källan av kärlek?

 

Det absolut säkraste sättet att medvetandegöra att alltid utgå från vårt mest kärleksfullaste center – är så klart att vara medveten om att vi har en uppkoppling direkt till den mest kärleksfulla kraft som finns genom vårt fysiska hjärta eller genom hjärtchakrat. Jag tror att det just nu i vår uppstigningstid, är viktigt att vi alla gör vad vi kan för att utgå från just detta kärlekscenter. Det är så lätt att dras med i strömmar av negativitet genom bland annat media… Ibland kan jag ha svårt att hänga med i nyhetsflödet på grund av detta fokus på negativa händelser i vår nutid. Det gör ont i hela min fysiska, mentala och andliga varelse och jag kan börja gråta för ingenting.

Betänk detta med värmeböljan – hur rubriker målats upp på ett negativt sätt i media, jag vill passa på att be om ursäkt till alla bönder, sjuka och andra som får direkta skadliga effekter av värmen, det är absolut inte min mening att förringa det ni upplever. Men någonstans tror jag att det finns ett syfte med denna kraft som solen ger oss. Vi har gått samman, vi har hjälpt varandra och behövande, länder har förts samman i brandsläckningsarbete med mera. Det finns en annan sida av det som media målar upp. Självklart har miljöförstöringens påverkan på vårt klimat en stor effekt och kanske kan vi öppna ögonen och med gemensamma fortsatta krafter inse att ingen kan göra allt men alla kan göra något.

Jag går ofta i skog och mark där jag trivs bra och kan lyssna inåt utan att bli störd. Tyvärr är det inte ovanligt att jag hittar skräphögar efter människor som tycker att det är OK att lämna kvar sitt skräp i naturen – hur svårt är det att plocka ihop det och slänga det vid någon sopstation när man kommer tillbaka till staden? Istället för att tänka negativa tankar om fenomenet – t ex att det inte är mitt ansvar att plocka upp efter andra och så vidare – har jag  börjat att tänka att det kanske visst är mitt ansvar gentemot Moder Jord (inte gentemot personerna som skräpat ner). Jag har också börjat tänka att för varje sak jag plockar upp, sända glada och positiva tankar med utgångspunkt från mitt hjärncentra och inte från hjärnan. Vet du – det blir plötsligt väldigt mycket enklare!

Jag har också börjat fundera på om det inte vore bra idé att inför olika beslut, fortsättningsvis, faktiskt också utgå från hjärtat snarare än från hjärnan… det kanske är ett sätt att börja använda detta dolda och ibland glömda känslocentrum. Med risk för att bli kallad för känslig, så kommer jag att försöka att tänka med hjärtat oftare i olika situationer framåt. Det slår mig lite hur det är med förälskelse, du vet när man är kär och lite ”galen” av förälskelsen, i början ser man oftast inte några fel hos sin käraste men efter en tid när kärleken börjar mogna – ja då börjar andra tankar pocka på och man är inte lika överseende. Hur kommer detta sig? Har man flyttat fokus från kärlekscentret till hjärnan?

Nåväl, när jag sitter så här på lördagseftermiddagen och skriver om att utgå mer från vårt hjärta och den kraft av kärleksfull förståelse som finns där, kanske någon funderar över att det säkert fungerar om man sitter ensam och mediterar dagarna igenom och drar sig undan världen. Ja, absolut skulle det vara enklare samtidigt är jag helt övertygad om att om flera av oss börjar att utgå från vårt kärleksfulla centrum i vårt agerande – vad tror du händer? Som med all förändring, det tar tid att göra ett skifte men jag tror att det är läge att påbörja den här förändringen nu. För det handlar varken om att vara naiv eller blåögd, det handlar om vad det är för värld vi vill lämna över till våra barn. Det handlar om den värld vi ska leva i resten av våra liv. Det handlar om dig och mig och vad vi tillsammans kan göra. Tillsammans kan vi skapa en kärleksfull värld som månar om alla varelser som bor på Moder Jord. Det handlar om den natur vi vill bevara, om haven och så vidare. Vi behöver börja att kärleksfull heala vår planet och oss själva genom att utgå från vårt kärleksfulla centrum – vårt hjärta, där finns sanningen, där har vi kontakt med Källan.

Med ljus,

Boel

Söndagens änglabudskap

 

Söndagens änglabudskap kommer från ängeln Shanti…

… Ängeln Shanti är fredens ängel och kommer till dig för att ge dig ett nytt lugn och en lättare väg att gå framåt…

Det verkar som att du har haft det tufft ett tag och du är trött både till kropp och själ och du längtar efter lugn och ro. Ängeln Shanti kommer till dig för att hjälpa dig att uppnå en inre fred med dig själv. Förutsättningen för att du ska kunna ta in Ängeln Shanti är att du skapar möjlighet att vara för dig själv, slappnar av och öppnar upp ditt hjärta för ängeln Shantis helande ljus. Du kommer att märka när ängeln Shanti närmar sig, då du kommer att känna ett lugn i din själ – ett lugn som finns inne i ditt hjärta som är ditt sanna naturliga tillstånd.

När du upplever detta tillstånd av inre lugn kan du sväva igenom det tumult som du upplever just nu. Du gör det genom att använda ditt mest naturligaste verktyg, det vill säga andningen. Fokusera på din andning – andas in och andas ut – känn hur det nya syret fyller din kropp med vitalitet och låt det jobbiga i ditt liv följa med ut genom din utandning och släpp taget…

Känn in i ditt hjärta, där din själ bor, vad är din intention är just nu!

 • Vem är du?
 • Vad vill du?
 • Vad är ditt syfte med ditt liv?
 • Vad är du just nu mest tacksam över?

När du försätter dig i detta tillstånd av fridfullt lugn har det också en stark helande påverkan på hela ditt varande. Ditt yttre liv kommer att reflektera ditt inres fridfullhet. Dina inre önskningar följer din fullkomlighet det vill säga det du kom till detta livet för att göra klart. När du väljer att lugna sinnet genom att fokusera på din andning och ta kontakten med din själs fullkomlighet öppnas nya enklare vägar för dig och du kan släppa det som håller dig kvar i kaos.

Jag tackar ängeln Shanti för detta vackra budskap <3

Ibland när jag upplever skapandets kraft känner jag en frid i mitt sinne och speciellt när jag målar mandalor. Oftast lyssnar jag på Deva Primal och hennes vackra röst som framför mantran med ljus musik. Då kan jag försvinna i mig själv i flera timmar och bara följa hur penseln dansar fram på duken och skapar min själs innersta mönster.

Så vackra själ, ha en fin söndag!

Med ljus,

Boel

 

 

 

Änglabudskap för dagen

Änglakortet Omega

 

”Omega säger seger! Din önskan är på väg att uppfyllas. Fortsätt med ditt arbete”

När du följer den inre gudomliga vägledningen i ditt hjärta så följer universum dina beslut och ditt livs syfte förstärks. 

När du följer din inre röst och fyller dig själv med glädje och välbehag på din resa genom livet, öppnar universum upp ,för all stöd och hjälp du behöver. Visst kommer du att stöta på svårigheter ibland och kanske problem som känns omöjliga att lösa. Försök då att se det som lärdomar på din resa, fokusera inte så mycket på att analysera varför det händer… utan mer på hur du går vidare genom att meditera och be om hjälp. Du kommer att bli stark och du kommer att segra över svårigheterna bara du tror på och följer den inre vägledningen som är kompassen för ditt liv. Lyssna inåt genom meditation och stilla dina tankar genom djupa andetag.

Försök att undvika att vara rationell eller hålla dig till fakta som kan mätas. Mirakler finns men du behöver tro på dom och du behöver ha tillit till att de sker. Den tilliten finns i ditt hjärta och inte i din hjärna <3 Tillfälliga problem kommer inte att hindra att dina önskningar slår in. Släpp dina farhågor till universum och var förvissad om att resultatet kommer.

Vid meditation, be om hjälp med att förnimma var dina blockeringar sitter i din chakrapelare, se vad det är du behöver arbeta med för att energiströmmen genom din kropp ska kunna flyta fritt. Håll dig ren genom att sända kärlek, kärlek och åter kärlek till det som eventuellt är negativt runt dig eller i dig. Be om änglarnas hjälp för att få råd och för att helas, tillåt dig själv att ta beslut som ger dig din inre seger.

Du har inte kommit till Jorden för att tillfredsställa andra, du har kommit till Jorden för att göra din resa. Det kanske innebär att du behöver lära dig att inte tillfredsställa andra genom att inse och förstå vilken vacker själ du är och att du är värd att älskas utan andras gillande. Insikten om ditt inre ljus som strålar när du ger dig själv självkärlek utan Egots försorg, kommer innebära seger för dig.

Fullfölj din själs resa och lyssna inåt för när du gör det, kommer du få gudomlig vägledning och dina önskningar kommer att förverkligas.

Med ljus,

Boel

 

Dagens änglakort

Dagens änglakort: Fiona

”nu när du bett änglarna om hjälp, var öppen för att ta emot gudomlig vägledning och hjälp. Du förtjänar universums hjälp!”

Så var öppen för signaler från änglarna, be en bön eller skicka en tanke om hjälp så att änglarna kan få bli involverade. Men du måste tillåta dom att hjälpa till. Lägg märke till starka och upprepade intryck som kanske kommer genom dina tankar, känslor eller syner. Det är budskap från änglarna , de kommer att finnas vid din sida just nu och du har fullt stöd från universum när du lyssnar inåt och följer den gudomliga vägledningen som kommer till dig.

Kanske du just nu är inne i en förändring av något slag och känner dig osäker och kanske rent av vilsen inför det nya som ska komma. Förändringar gör oss osäkra och det är OK, samtidigt kan en förändring också leda till något bättre, eller hur? Ta tacksamt emot vägledningen som änglarna ger dig, den är helt gratis och det enda som du behöver göra är just att be om det, vara öppen för de svar som kommer och ha tillit till att det kommer från Källan. Du är inte ensam, du är omgiven av kärleksfulla ljusvarelser och änglar som stödjer dig i det du är inför just nu. Var inte rädd, känn inåt och lyssna efter svaren.

Du är unik och du är ett barn av och från det Gudomliga och Källan. Ett barn som växer i sin andliga utveckling och du lär dig från dag till dag. Ta hand om de kunskaper och erfarenheter du lärt dig på vägen och hantera dom väl. Ingenting sker av en slump och kanske du inte förstår just nu vad det är för nytta med det du går igenom men du kommer att förstå det när du är redo att ta emot vägledning. Ha som sagt tillit och försök att vila i trygg förvissning att du är buren, omhändertagen av kärleksfulla osynliga armar.

Med ljus,

Boel

Frekvenshöjningens påverkan på energierna under juli

Hur känns det i energierna nu när Juli månads frekvenshöjningar har påbörjats?

Har fått till mig av mina vägledare att det är mycket energier i omlopp just nu och att många kanske kan uppleva att känslor och annan påverkan fördjupas under den här månadens perioden. Därför vill jag dela med mig till er.

Detta beror bland annat på att flera av oss ljusarbetare just nu har fått tillgång till djupare kunskap om sina uppdrag här på jorden och flera av dom har även fått så kallade ”nycklar” att börja använda som påverkar höjningen. Om jag förstått rätt så verkar inte alla ha kunna justera sina nyförvärvade kunskaper, vilket de troligen kommer att kunna göra under den  här månaden, det innebär att det är ovanligt mycket energier i omlopp just nu.

Eftersom den här höjningen gör att många väckts i sina ljuskroppar, alltså har fått tillgång till nygammal kunskap som legat dold i deras ljuskroppar, så att de kan börja använda sin kunskap. En del av oss ljusarbetare är lite ringrostiga, sedan vi använde kunskapen senast och det gör att vi kan ha glömt vilken påverkan våra verktyg har på alltet och tent holistiskt. Med tanke på att vi går från en dualistisk tillvaro till en mer holistisk syn, där allt blir ett vi, så har allt som vi gör en påverkan på alla. Så varje god tanke du sänder ut, påverkar alla. Varje leende du ger, påverkar alla och så vidare. Innan har dina gester kanske endast påverkat dig eller de som är berörda just då.

Så när vi nu börjar ”spexa” 🙂 med dessa nyfunna verktyg, så påverkar det allas energier. Så en liten uppmaning till oss är att vi ska vara lite sparsamma med hur vi hanterar våra gåvor just nu, tills vi får mer information om vad det mer specifikt är vi ska göra. Den informationen kommer att komma men vi behöver gå in i våra hjärtans sanna villkorslösa kärlek och förstå informationen därifrån. Så lugna ner vårt system, meditera och ha tillit och tålamod.

Själv känner jag av detta som händer bland annat genom följande:

 • enorm trötthet
 • ömhet i kroppen
 • sockerdrickskänslor i kroppen
 • snurrig och yr
 • ser/förnimmer saker och i nästa stund är de inte där
 • ser energier tydligare
 • svårt att andas
 • svårt att sova
 • håglöshet
 • längtan efter ensamhet
 • känner mer glädje av naturen
 • vill äta nyttigare
 • mer empatisk
 • känsligare över lag
 • en inre längtan efter något…
 • med mera med mera…

… och då är jag en frisk person med HSP och fibromyalgi, båda dessa har blivit mer påtagligare just nu trots att värmen över lag gör att fibromyalgin blir bättre. Så mitt tips är följande, har du semester under juli månad så försök att ta det lugnt och boka inte inför mycket, vila, ät bra och framför allt drick mycket rent vatten men citron i.

Med ljus,

Boel

 

 

 

 

 

En glad själ sjunger

Vad får din själ att glädjas?

… och hur vet du att din själ är glad?

Har du någon gång ställt dig dessa frågor, stannat upp och funderat på vad som gör din själ glad. Det är alltså inte densamma frågan som vad som gör dig glad. Det finns en distinkt skillnad i frågorna och jag tror att det är viktigt att förstå skillnaden mellan din själ och jaget eftersom de inte är samma.

Det är lätt att tro att det är samma för hur vet man skillnaden på vad som är vad? Jag frågade mina vägledare och svaret som jag fick var en glad själ sjunger”. Är det så enkelt och hur hör man det? Och en glad jag kan väl också sjunga, eller? För visst sjunger vi ibland eller hur och hur vet vi om det är jaget eller själen som sjunger? Jag bad mina vägledare utveckla detta…

 

”i en glad själ bor det en trygg förvissning om att den aldrig är ensam att den är älskad ovillkorligen. I ett jordiskt ego som adepterna automatiskt ikläds vid födseln, finns inte den förvissningen självklart kvar längre. Även om adepten saknar den tryggheten, är det inte självklart att det är det den saknar. Den vet inte och det skapar frustration i egot. Detta är en av utmaningarna som adepterna väljer att ta lärdom av under sina inkarnationer. Det är en svår utmaning för adepterna och många adepter väljer lärdomen om och om igen i flera inkarnationer. Egot/fysiska jaget är förknippat med så många olika fysiska och psykiska känslor och olika förutsättningar som förändras kontinuerligt under hela det fysiska livet. Många kan uppleva utanförskap, inte passa in eller duga som man är. När själen väcks genom att adepten upptäcker att det finns något större bakom egot och förstår att den är något mer än det som den med sina fysiska ögon inte kan se, då börjar själen att sjunga av glädje i en frekvens som inte de fysiska öronen kan höra. Alla som går med er från Källan hör eran själ sjunga och kontakten är upprättad”.

Mhm, så om jag förstår det hela rätt så redan från födseln har vi ett jag att kämpa med och försöka begripa och förstå oss på. Ett jag som får oss att tro att vi inte duger eller passar in om vi inte gör på vissa sätt eller anpassar oss för att duga beroende på vilka fysiska, psykiska förutsättningar vi befinner oss i. När vi till slut börjar inse att det finns något mer än det vi med våra fysiska begränsade sinnen kan uppfatta och förstår att det finns en villkorslös kärlekskraft som vi är en del av, som inte dömer, kränker eller på andra sätt begränsar oss. Ja, då har vi hittat vår själs boning, där inte jaget eller egot kan härska, där kärlekens villkorslösa kraft förtär allt som inte är ett växande. Då när vi finner vår själ, börjar den att sjunga av glädje, vibrerar av kärleksenergi på en högre frekvens och när våra kärleksfulla vänner från andevärlden/Källan ser detta, ha vi upprättat en kontakt och dom kan nå oss. Även om de aldrig någonsin har lämnat oss, utan troget gått vid vår sida så kan vi nu börja vår personliga utveckling.

Så vad gör du för att din själ ska sjunga? Själv försöker jag hitta olika sätt som jag upplever berör mig i hjärtats inre rum, där jag upplever att själens boning finns. Det kan vara att närvarande lukta på en blomma, alltså verkligen lukta… eller måla en tavla, verkligen måla…lyssna på vacker musik, verkligen lyssna…känna beröring, verkligen känna…äta något gott, verkligen smaka och så vidare. Gå in i det du gör, var närvarande, ickedömande. När du njuter av något – låt det vara så! Det är varken eller, en blomma doftar varken gott eller illa den doftar, eller hur? När du dömer, låter du egot/jaget ta över. Det här är svårt och det är väl kanske därför vi väljer nya liv om och om igen. Det är såklart ännu svårare när det handlar om relationer som är så sammankopplade med vårt ego/jag. Då är det mycket svårare, känner jag, att bara vara i det som händer. Speciellt vid separationer, missförstånd eller liknande. Då är det så väldigt lätt att känna prestige och låta egot härska. Ibland har jag försökt att, innan jag agerar, ta ett djupt andetag och ta kontakt med mitt hjärta och känna in där vad det är jag ska göra. Det funkar inte alltid men det där med att räkna till tio, kan ibland vara ett bra sätt. Som människa är det, trots allt svårt att rata jaget men för varje gång vi kan göra det så är det en säker vinst för kärlekssången i din själ. Tänk om vi kunde lära våra barn detta…

Med ljus,

Boel

 

 

Helande resa i uppstigningens tid

 

Semesterresa med resa i mig själv

En planerad resa med förhoppning om en semesterkänsla av sköna dagar av bara seriös avkoppling och fullständig frid och inre glädje…ja, så kände jag när jag åkte iväg på min semestertripp till mitt älskade Grekland. Det fungerade bra de två första dagarna sedan blev jag golvad av en rejäl förkylning. Tredje dagen låg jag till sängs, yr och snorig och ont i halsen. Helt färdig! Så himla trist när man bara vill sola och bada, äta gott och njuta av sin ledighet. 

Så där låg jag under täcket i AC:ns brummande och tyckte riktigt synd om mig själv. I ett sådant tillstånd när man inte ens orkar lyfta en bok för att läsa lite och underhålla sig själv – ja då finns det inte något annat att göra än att förpassa sig in i ett funderar tillstånd – hur kunde det bli så här? Detta var ju inget jag hade planerat…eller?

Under de senaste två och halv åren har jag gjort en resa i mig själv – separation med skilsmässa och försäljning av mitt älskade hem, flytt till ny ort och tillfällig bostad, byte av jobb, halvvägs in i den berömda väggen och tillbaka igen…för ett halvår sedan hittade jag en ny bostad som jag verkligen känner mig hemma med. Efter ny flytt upplevde jag att jag äntligen kunde landa och känna trygghet i mitt hem igen. Visserligen hade jag återhämtat mig från allt och börjat ta upp min passion för målning och den andliga utvecklingen redan innan flytten till nya bostaden. Därför såg jag inte den här flytten som något exceptionellt – utan snarare en del i det fantastiska som händer när man gör medvetna val. Visserligen har jag känt mig trött hela våren men inte alls så som under det första året efter skilsmässan så jag lyssnade inte helt och fullt på den känslan kroppen gav mig. Vanligtvis brukar min kropp golva mig när det behövs och eftersom den inte gjorde det så tänkte jag att det är nog bara vårtrötthet och avsaknad av ljus och så vidare…det finns ju alltid en massa logiska förklaringar, eller hur? Att vara människa innebär att man förstår saker som en människa. Vad är hanterbart och hur agerar man? Min kropp visste inte riktigt heller hur den skulle agera?

När jag låg där i min semestersjukbädd, kom jag på att jag fått flera budskap av mina guider att sänka farten och lyssna inåt, även flera kortläggningar pekade på detta…vad gjorde jag? Ja, jag la på ett extra kol och tänkte på det ett tag men tog ingen hänsyn till vad mina guider sa. Så nonchalant – jag ville helt enkelt inte lyssna. Symtomen av uppstigningsprocessen fanns där men jag hade varken kunskap eller erfarenhet av att hantera den och ställde heller inga frågor om hur jag skulle hantera dessa symtom. Jag bara visste att de fanns. Jag mådde ju ändå bra och hade flyt och kunde nu se längre än handen framför mig, ja till och med hade jag en fantastisk vy framför mig. Jag fick ju också ständigt nya idéer och tankar om att utveckla mig och min verksamhet för att sprida ljuset och jag tyckte att allt bara låg utlagt för mig att plocka upp. Såklart ville jag ju göra allt på en gång, inte vänta. Jag kan ibland ha svårt för att ta en sak i taget, vilket självklart inte har blivit lättare att hantera efter att jag sett den där väggen. Inte förstod jag att symtomen var tecken!

Hur som helst, där under AC:n i min sjukbädd i Greklands vackra antika anda förstod jag att det här var precis vad min kropp hade väntat på. Det vill säga att jag skulle ”ta det lugnt” stressa ner och stanna upp för att lyssna in min kropp och ta in symtomen och låta kroppen förändras och bara ”ta det luuuuungt”! Där och då kunde jag se i backspegeln hur jag varje morgon, trots slitenheten, vägrat att se eller ens velat känna in hur trött och påverkad av symtomen jag har varit. För någonstans visste jag att om jag gjorde det, alltså lyssnade på känslan av trötthet, skulle jag golvats och bli liggande av utmattning. Så jag körde på och körde på och försökte återhämta mig den lilla stunden som helgerna var. Inte fattade jag att symtomen var något annat och att vila gjorde att kroppen återhämtade sig i takt med förändringsprocessen.

Att kapitulera är det enda man kan göra i en sådan situation, så jag kände mig besegrad, besegrad av min egen kropps visdom som trots allt hade kunskapen inprogrammerad. Det tog hela förmiddagen att kapitulera och framåt tvåtiden bad jag om hjälp och somnade in i en märklig feberdvala. Jag sov djupt och vaknade igen på eftermiddagen, inte fullt lika utslagen men väldigt mycket mer avslappnad. Andevärlden var där hela tiden med healing och återhämtningskraft. Precis som när jag gjorde 21-dagars healingen, så såg dom till att jag somnade först innan de kunde hjälpa mig. Jag var fortfarande förkyld men febern hade försvunnit och jag frös inte längre, dessutom kände jag mig tillfreds och lugn. Jag förstod helt plötsligt att min trötthet hela tiden varit uppstigningssymtom som jag inte visste hur jag skulle hantera men här och nu fanns utrymme att åtgärda och förstå vikten av återhämtningstid.

Resten av resan höll känslan i sig och jag kunde uppleva en närvaro som jag känner mig så trygg med. Det är inte så kul att bli sjuk när man är utomlands och jag har rest mycket men aldrig varit eller blivit sjuk förrän nu. Att jag fick till mig att jag behövde lugnet för att tillfriskna i min process och dessutom hade ett kärleksfullt beskydd hela vägen, är så häftigt (jag hittar inget annat ord)! De finns där men ingriper inte förrän vi tillåter dom att göra det. Att be om hjälp och inte tillåta det – vems fel är det? Så tillåt hjälpen och du får hjälp men glöm inte bort din egen del. Så ljusvänner, var rädd om dig i uppstigningen och ta symtomen på allvar. Vila när du behöver och återhämta dig.

Med ljus,

Boel

Utan ljus finns ingen skugga – sprid ljus!

Sprid ditt ljus!

Det sägs att skuggan inte kan existera utan ljus, så om du är osäker – testa om du har en skugga!

Har du en skugga – ja, då kan du vara säker på att det finns ljus.

 

 

Ta ner ljuset ner genom själens stjärna, strax ovanför ditt huvud (ca 20-30 cm). Där finns kontakten med den universella nivån, föreställ dig att den här stjärnan öppnas upp när du tar kontakten och sprider sitt ljus till ditt kronchakra. Ta ner ljuset i din energikanal/chakrapelare och fortsätt hela vägen ner till ditt baschakra, vidare ner genom benen och fötterna ner till Moder Jord.
Sprid det här ljuset, den här villkorslösa kärleken som du får in i ditt hjärta när du upprättar kontakten. Var det här ljuset, lev ditt ljus och din sanning. Låt den villkorslösa kärlekens ljus hela dig och ditt system låt det balansera dina chakror så att de vibrerar på en ljusklar frekvens. Tillåt ljuset att ta hand om all negativitet som du kanske har plockat på dig och inte längre behöver. Fyll dig med detta ljus som kommer från de högre sfärerna och pulserar utifrån en villkorslös kärleks puls. Ta emot och njut! Sprid det genom att bara vara den du är, i sanning och okonstlad. Det finns ingen anledning att förställa sig längre, våra hjälpare/vägledare/änglar och ärkeänglar/Mästare och högre upplysta väsen älskar dig precis som du är och som du kom hit, det vill säga du behöver inte spela någon roll eller agerar på ett visst sätt. De tar heller ingen notis till om du är fattig eller rik, gammal eller ung, vacker eller ful. För dom spelar endast du en stor roll, den du är i sanningen och i den villkorslösa kärleken ljus. Var som den du innerst inne vill vara och som du vet att du saknar att vara utifrån ditt hjärtas kärleksfulla källa.

När vi är i det här kraftfulla ljuset, har vi kontakten med vårt ursprung –  med Källan. Så tvivlar du fortfarande? Gör inte det, vi är omringade av kärleksfulla krafter som bara vill vårt bästa.

Ibland sprider sig negativa krafter i vårt ljus, det är kanske ofrånkomligt men ju mer eller desto oftare vi tar den här kontakten och är och agerar utifrån Källan och den villkorslösa kärleken, i sanning och okonstlat desto mer ljus kan vi sprida. Just nu behövs mycket ljus över Moder Jord och den värld/planet vi lever av. Använd dig av ditt eget sätt att sprida ljus eller gör som ovan, huvudsaken är att vi gör det och att vi sprider ljus. Att vi sprider glädje, hopp och kärlek. Det är krafter som det negativa inte kan stå emot, jag lovar!

Börja med att sprida ditt leende, din kärleksfulla blick – se det som händer, se den du möter och bry dig! Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Tillsammans blir vi starka.

Jag kommer att ta lite ledigt från bloggen under cirka en vecka nu. Ibland behöver jag komma bort från all mediebrus men oroa dig inte snart hittar du mig här igen. Mina sociala batterier behöver laddas med mycket ljus nu.

Med ljus,

Boel