Kanaliserat budskap

0

Idag ska jag prova att kanalisera mitt skrivande, därför kommer texten att stå inom citattecken och kursiv text. Det jag förmedlar kommer från min inspirationsguide:

“Informationen idag handlar om kontakten med ditt ursprung. Öppna ditt hjärta genom att känna in det, först ditt fysiska hjärta som slår sina slag för dig. Därefter kan du känna in den kärlekskraft som finns där inne i ditt hjärta. Den kärlekskraften är den kärlek som du kommer ihåg från din utgångspunkt. Utgångspunkten är det vi kallar källan det vill säga dit du kommer när du är klar med ditt liv på jorden. Där du träffar oss och går igenom dina lärdomar av ditt jordeliv i kärlekshelande ljus. Den kärlekskraften är den ingången som finns i djupet av ditt hjärta och du kan uppleva den när du känner ovillkorlig kärlek inför någon/något. Samma kärlekskraft kan du ta kontakt med för att fylla dig själv med helande ljus, omge dig med kärleksfulla energier och känna den kärleksfulla kontakten med källan, ditt ursprung. 

Du går aldrig ensam även om det kan kännas så ibland. Du har valt det här jordelivet för att lära dig något och det är inte alltid kunskapen känns positiv eller ens av godo. Det kan vara svårt att förstå eller begripa hur det kommer sig att du valt att utsätta dig själv med lärdomar som gör ont. Det kan förklaras på följande sätt; 

  • Innan du gick ner som adept i detta jordeliv och bestämde tillsammans med oss om vilka lärdomar du ville få kunskap om, var du en av oss vilket du fortfarande självklart är, du var energiljus. När vi befinner oss i källans dimension i kärleksfull gemenskap, finns bara villkorslös kärlek och det kan upplevas som enkelt att bestämma vilka lärdomar och kunskaper ett jordeliv ska/kan ge. Adepten vill lära sig och kommer utsätta sig för ibland svåra prövningar. I samma stund som du lämnar källans trygghet upplever du tomhetens ensamhet. Det är första utmaningen. Den villkorslösa kärlekens kraft kan upplevas som upplöst och det gör ont. I samma stund som du föds börjar ditt skrik och din längtan tillbaka. Förhoppningsvis har du valt föräldrar som kan skapa en ny trygghet och en känsla av villkorslös kärlek hos dig som påminner om källan för att starta det här livet på jorden. Hela tiden finns vi runt om dig och är beredda att hjälpa dig när du behöver det. Adepten föds med en fri vilja och detta innebär att vi inte kan ingripa om inte adepten vill. För att vi ska ingripa i ett jordeliv behöver önskan om hjälp komma från ditt ursprung, ditt hjärta.

Ibland undrar adepterna hur det kommer sig att vi inte lyssnar på deras önskningar. Detta kan förklaras på följande sätt;

  • Önskningar som utgår från egots herravälde, är omöjliga att uppfylla. Dessa önskningar utgår inte från en ovillkorlig kärleksfull handling som är till det bästa för allt som är inblandat. En önskan kan som sagt påverka flera inblandade även om adepten inte tror eller känner så.

För att adepten ska försäkra sig om att önskan om hjälp kommer från en kärleksfull plats är hjärtat den bästa källan att utgå från. Att ta kontakt med sitt fysiska hjärta, känna in det och dess slag. Koncentrera sig på den villkorslösa kärleksfulla kraften som finns där gör att kontakten med ursprunget således källans gemenskap och kunskap finns att tillgå. På den nivån är det lättare för oss att komma i kontakt med varandra. Innan du som adept är van vid att komma till den nivån, är det bästa sättet att försätta dig i ett lugn då dina energier går in i ett annat utslag som underlättar kontakten”.

Oj, jag känner att jag blir lätt rörd över den här informationen, tack kära guider!

Med ljus,

Boel

 

 

Dela.

Om skribenten

Missa inte våra intressanta artiklar

Läs fler artiklar på huvudsidan

Lämna en tanke