Kanaliserat svar om trötthet och frekvenshöjning

2

Nedan skriver jag ett kanaliserat svar, utifrån en fråga jag just ställt om hur det kommer sig att jag känner mig så trött och orkeslös just nu. Tror att det är fler som känner så, utifrån det svar som jag fick. Som tidigare så skriver jag det kanaliserade budskapet mellan citat och kursiv stil.

” kära ljusbärare, det finns flera perspektiv på det som just nu händer i den jordiska dimensionen. De adepter som åtagit sig att reinkarnera på planeten jorden i den här tidsepoken har också flera polariserade uppdrag. Det finns ingen enkel förklaring, utan sammanhanget är komplext. Svaret finns ur flera perspektiv, för det första handlar det om något som kallas Ekot. Ekot är den effekt som sker när de negativa effekterna i den jordiska dimensionen skjuts ut i universum och slår tillbaka som ett eko till jorden igen. Det handlar om att det som ges ut kommer tillbaka. Det är ingen annan dimension som vill ta hand om dessa effekter. 

Det som uttrycks som frekvenshöjning, är förändring på flera plan och ur flera perspektiv. Förändring kan ibland vara osynlig och ni frågar om det skett någon förändring eller inte…? När det arbetas på flera plan och från flera perspektiv – tar ofta förändring tid. Tid i den andliga dimensionen är ovidkommande. 

De adepter som har kommit till det jordiska planet under de senaste åren (räknat jordår) har en hög känslighet och energinivåer som vibrerar på en annan frekvens än de adepter som levt längre år. Det kan visa sig som högre känslighet, de reagerar ofta genom att bli förtvivlade av och på grund av olika saker som händer. Även de adepter som inkarnerat under de närmaste åren är oerhört känsliga för de negativa effekterna och deras energivibrationer snurrar oftast väldigt fort. Detta kan yttra sig som hög feber, de kan kännas tröstlösa det vill säga de blir ofta ledsna utan att veta varför. Dessa unga adepter är gamla själar vars intention är att inkarnera för att hjälpa till med frekvenshöjningarna. Så det som händer är att de inte har sänkt sina energivibrationer från den andliga dimensionen i Källan, utan går så att säga på högvarv för att generera förbättringar utifrån de kärleksfulla frekvenser de sänder ut. 

Även de äldre adepternas energivibrationer går just nu på högvarv, vilket skapar en trötthet och känsla av kraftlöshet. Flera adepter tankar på energier under nattens vila i form av att leta sig hem till källans villkorslösa kärlek. Det vill säga under tiden som den fysiska kroppen återhämtar sig under vilan, lämnar själen kroppen för att fylla på energi från källan. 

Det finns flera energiteam från den andliga dimensionen placerade runtom och på jorden för att stärka upp speciellt ljusarbetare så att risken för utmattning av energisystemet kan undvikas. De av er som känner så här, var säker att det sker en förändring, även om ni inte ser eller märker den just nu. Effekten av det ni känner och upplever är ett tecken på förändring. Värk i kroppen, förvirring, brist av tålamod med mera. Det är bra att dricka mycket vatten, rent vatten och gärna ljummet vatten för att det som kallas chakror ska kunna vibrera på en högre energifrekvens. Det är också viktigt med vila och återhämtning samt att äta mat som är så lite processad som möjligt. Vid känslan av ensamhet sök gärna likasinnade för att samla kraft gemensamt.  För att hjälpa till att stärka de yngre adepterna, att minska sitt energiutsläpp,  be om hjälp för detta via de energiteamen som står redo. 

Således de negativa energier som vibrerar ut från det jordiska planet, återkommer via Ekot. Detta är vad ljusarbetarna känner av på olika plan i sina energier och som skapar trötthet eller liknande. De yngre adepterna har ett energipåslag som lätt genererar en förtvivlan och behöver hjälp med att dra ner sina energifrekvenser tillfälligt för att orka hantera de negativa signalerna från Ekot. Det är inte vanligt att ingripa i det som sker samtidigt som det är viktigt att ljusarbetare förstår sina energier och hur de kan arbeta med dem”.

Tackar ödmjukast!

Med ljus,

Boel

Dela.

Om skribenten

Missa inte våra intressanta artiklar

Läs fler artiklar på huvudsidan

2 kommentarer

Lämna en tanke